Vítejte na stránkách naší mateřské školy. Mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Ústí nad Labem, na okraji města
ve vilové čtvrti kde nejsou děti rušeny hlukem
a ruchem města. Jsme čtyřtřídní MŠ v provozu
od r. 1983. MŠ byla vybudována v akci „Z“. V právní subjektivitě je od roku 2001. Budova je jednopodlažní se 4 třídami a hospodářskou částí v suterénu budovy. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada s možností sportovního vyžití. V zahradě před budovou mateřské školy jsou postaveny plastiky oveček, které se staly symbolem pro logo naší mateřské školy. Kapacita mateřské školy je 120 dětí – s přihlédnutím k udělené výjimce má mateřská škola zapsáno 106 dětí. Děti jsou ve všech třídách heterogenního složení. Názvy tříd jsou pro snazší orientaci dětí z říše zvířátek: Koťátka, Berušky, Sluníčka a Sovičky.
Provozní doba školy je od 6 - 16,30 hod.

Koncepce

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální
a vést je tak, aby na konci svého předškolního
období bylo jedinečnou a relativně samostatnou
osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně
a s osobním uspokojením, takové nároky života,
které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty,
které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.
Mateřská škola využívající prvky programu
Začít spolu. Děti jsou vedeny k samostatnosti
a schopnosti práce ve skupině, je využíváno prožitkové učení a respektováno individuální tempo každého dítěte. Naše mateřská škola je plně otevřena
rodičům a ve vlastním zájmu se snaží zapojit rodiče
do efektivně fungující spolupráce.

Nadstandard, který vám nabízíme :

Individuální a skupinová speciálně pedagogická péče
Nabízíme ojedinělou nadstandardní službu ve formě speciálně pedagogické péče
pod vedením vysokoškolsky vzdělaného speciálního pedagoga v bakalářském studijním programu ,,Předškolní a mimoškolní pedagogika", studijní obor
,,Speciální pedagogika pro učitele MŠ a výchovné pracovníky"- logopedická asistentka se závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie a speciálně pedagogické diagnostiky. Další informace zde.
Angličtina
Je součástí Školního vzdělávacího programu a probíhá na všech třídách.

Doplňující aktivity mateřské školy

Zdárně jsme odstranili ,,kroužky", jelikož potírají podstatu předškolního vzdělávání. Program Začít spolu je zaměřen, mimo jiné, na pestrou nabídku činností během dne a tím velmi spolehlivě nahrazuje tyto ,,kroužkové" aktivity.
Seznamování s vodou
Využíváme blízkosti Plaveckého areálu, který děti navštěvují v rámci zdravého životního stylu k otužování a seznámení s vodou. Do plavecké haly dochází děti, jejichž rodiče o tuto aktivitu mají zájem. Nově přijaté děti začínají od druhého pololetí. Plaveckou halu navštěvujeme pravidelně v týdenním cyklu (třídy se střídají) a je součástí našeho Školního vzdělávacího programu. Děti se formou her seznámí
s vodou, naučí se orientovat ve vodě, případně jim pomáháme odstraňovat strach
z vody.
Keramika
Nabízíme všem dětem v rámci našeho Školního vzdělávacího programu. Děti se seznámí s keramickou hlínou a s variantami zpracování. Naučí se zpracovat hlínu
a vyrobit si drobné keramické předměty. Škola má k dispozici vlastní keramickou pec, na kterou získala finanční prostředky zpracováním projektu.
Ekologické výpravy
V rámci programu každý týden dopoledne poze pro předškoláky. Od roku 2008 jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologii ,,Mrkvička". Blízkost Střížovického vrchu nabízí množství sportovních a poznávacích aktivit v této lokalitě. Další informace zde.
Sportování dětí
Naše mateřská škola spolupracuje v rámci projektu ,,Sportování v mateřských školkách" již několik let s Basketbalovým klubem Ústí nad Labem. Děti docházejí
1x týdně do sportovní haly ,,Sluneta".
Nabízíme jejich informace zde.
Další informace zde.

Akce školy

Společné akce s rodiči, které se již staly rituály. Účast dětí na těchto akcích
je podmíněna přítomností rodičů. Akce se konají vždy v odpoledních hodinách.
Rozsvěcení vánočního stromu, vánoční jarmark
Ve čtvrtek v předcházejícím týdnu před 1. adventem.
Další informace zde.
Velikonoční tvořeníčko
V týdnu 1. jarního dne (21.3.)
Další informace zde.
Mezinárodní den dětí
V týdnu, kdy se slaví MDD (1.6.)
Další informace zde.
Rozloučení s předškoláky
V předposledním týdnu měsíce června.
(Plánujeme přespání předškoláků ve škole v tento slavnostní den).
Další informace zde.

Společné akce školy

Společné akce školy probíhají převážně během dopoledne a účast rodičů je na jejich zvážení. Rádi přivítáme ostatní členy rodiny na těchto akcích.
Například pořádáme:
Čertovský (Andělský a Mikulášský) týden s Mikulášskou nadílkou
Kytičkový týden
Divadelní představení ve škole
Besedy o bezpečnosti ve spolupráci se Státní a Městskou policií
Návštěvy dopravního hřišté v Krásném Březně
Pravidelné návštěvy místní knihovny
Zavírání a otvírání zahrady, lesa, studánek
Týden rodiny
Putování za velikonočním zajíčkem
Zoubkový den - Zdravý úsměv
Návštěvy v okolních základních školách
Karneval - Masopust
Týdenní pobyt v přírodě

Třídní akce

Akce třídy jsou plně v kompetenci učitelek a probíhají převážně během dopoledne. Účast rodičů je na jejich zvážení. Rádi přivítáme ostatní členy rodiny na těchto akcích.
Například pořádáme:
Třídní schůzky
Oslavy narozenin
Den hraček
Výlety do ZOO – Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov
Výlet na farmu
Tvořeníčka (podzimní, vánoční, velikonoční) s dětmi a rodiči
Spolupráce (exkurze) s hasičským sborem, záchrannou službou, Masarykovou nemocnicí
Návštěvy skleníků UJEP
Den dědečků a babiček
Výlet do skanzenu v Zubrnicích
Posezení s rodiči - vánoční posezení
Divadlo Rozmanitostí v Mostě aj.
Výlety do blízkého okolí MŠ, do okolí města atd.
Výlet za princeznou na zámek v Ploskovicích
Návštěva útulku pro zvířata v nouzi

Náš den

Režim dne plně v kompetenci učitelek, přizpůsobuje se aktuálně dle potřeb dětí.

6.00 – 7.00 - scházení dětí ve spodních třídách
7.00 – 8.00 scházení dětí (docházka), volná hra, výběr a příprava vzdělávacích činností v centrech aktivit
8.00 - 11.30 volná hra, cvičení, svačina, výchovně vzdělávací činnosti v centrech aktivit, pobyt dětí venku
11.30 – 12.00 – oběd
12.00 – 14.00 – hygiena, odpočinek na lehátku- dle individuální potřeby dítěte, pohybová chvilka
14.00 – 16.30 – svačina, zájmové činnosti dle volby dětí

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku. Samozřejmostí školy je pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne dostatečné množství tekutin. Během dne jsou dodržovány stanovené intervaly mezi podáváním jídla. Děti nejsou nuceny do jídla, ale vhodnou formou jsou seznamovány s neobvyklými druhy jídel. Aktuální jídelníček naleznete v odkazu ,,Aktuality".
Další informace zde.
Pestrost stravy zde.
Doporučení k úpravám jídelníčku zde.

NÁŠ TÝM

Ředitelka : Mgr. Španielová Ivana
Zástupkyně : Kejdanová Marcela
Učitelky :
Bc. Müllerová Zuzana
Bc. Kapounová Blanka
Dlouhá Jana
Bábelová Dana
Melicharová Alena
Mgr. Linertová Jana
Asistent pedagoga : Bc.Blažková Monika
Školní asistenti : Eckertová Lucie, Malevičová Martina
Účetní : Zoulová Dana
Vedoucí školní jídelny : Myslíková Lada
Kuchařky :
Huňáková Mária, Pastiriková Věra
Provozní : Knappová Květoslava, Prachařová Kateřina, Brožová Pavla

Spolupracujeme

se zřizovatelem, s rodiči, se ZŠ Palachova, ZŠ České mládeže, ZŠ Vojnovičova,
ZŠ Vinařská, MŠ Zvoneček, BK Ústí nad Labem, s hasiči, se Státní a Městskou policií, Masarykovou nemocnicí, záchrannou službou, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s SPC - speciálně pedagogickými centry, místní knihovnou, s dopravci, divadly, fotografem a s dalšími příležitostnými institucemi.

Kontakt
Na Spálence 1022/27
Ústí nad Labem
400 01

Ředitelka: Mgr. Ivana Španielová
GSM: +420731448099
reditelka(zav.)msuplavhaly.eu

Zástupkyně ředitelky:
Marcela Kejdanová
GSM: +420725469620
kejdanova(zav.)msuplavhaly.eu

Vedoucí školní jídelny +
pokladník:
Lada Myslíková
GSM: +420727808450
jidelna(zav.)msuplavhaly.eu

Omlouvání dětí:
GSM: +420727808451
Koťátka: kapounova(zav.)msuplavhaly.eu muellerova(zav.)msuplavhaly.eu
Berušky:
babelova(zav.)msuplavhaly.eu
Sluníčka:
kejdanova(zav.)msuplavhaly.eu dlouha(zav.)msuplavhaly.eu
Sovičky:
jerychova(zav.)msuplavhaly.eu melicharova(zav.)msuplavhaly.eu

Dopravní spojení
trolejbus č. 52, stanice Klíše lázně
autobus č.11, stanice Štefánikova

zřizovatel Statutární město
Ústí nad Labem